Bieżące projekty

Dofinansowania z funduszy unijnych

2

“Dotacje na Innowacje” – “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

 

W 2014 roku zostaliśmy beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uzyskaliśmy w ten sposób dotacje na łączną kwotę 9 800 900 PLN.

 

 

Dotacja w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 maja 2014 r. wniosek Spółki znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 POIG.

Spółce Varso Sp. z o.o. przyznano dotację w wysokości 9 400 900 PLN (60%) kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na zakup nieruchomości i środków trwałych w celu organizacji produkcji małych turbin wiatrowych (tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektrowni wiatrowych o małej mocy).

Umowa zostanie zawarta w czerwcu 2014 roku.

 

 

Dotacja w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pismem z dnia 25 kwietnia 2014 Spółka została poinformowana o otrzymaniu dotacji w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Paszport do eksportu) na działania marketingowe i eksportowe (kwota dotacji: 400 000 PLN).

Umowa zostanie zawarta w czerwcu 2014 roku.