Doradztwo prawne

Bieżące wsparcie najlepszych specjalistów

Doradztwo prawne jest jednym z niezbędnych elementów obsługi procesu inwestycyjnego koniecznym na każdym z jego etapów. 

Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi  prawnikami wyspecjalizowanymi w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowiska, a także planistyki. Gwarantujemy profesjonalny nadzór prawny nad prowadzonym procesem przygotowania inwestycji energetycznych, w tym liniowych i  sektora OZE.

 

Co oferujemy?

  • Doradztwo z zakresie zabezpieczenia gruntów – przygotowanie stosownych umów cywilno-prawnych oraz reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictw na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami administracji oraz sądami w postępowaniach związanych z uzyskaniem budowlanego prawa do gruntu oraz ustanowieniem służebności przesyłu
  • Doradztwo z zakresie postępowania środowiskowego – nadzorowanie procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody (np. pozwolenia emisyjne, decyzje w zakresie odstępstw od ochrony gatunkowej, pozwolenia na wycinkę drzew oraz wylesienia itp.), w tym reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictw na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami administracji oraz sądami
  • Doradztwo z zakresie planistyki – nadzorowanie procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji planistycznych (lokalizacji inwestycji, celu publicznego oraz warunków zabudowy, w tym reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictw na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami administracji oraz sądami
  • Doradztwo z zakresie pozwolenia na budowę – analizę stanu faktycznego oraz zagadnień wątpliwych na podstawie istniejącego orzecznictwa oraz interpretacji kompetentnych organów budowlanych, a także nadzorowanie procesu uzyskania pozwolenia na budowę, w tym reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictw na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami administracji oraz sądami,
  • Wykonywanie dowolnych analiz oraz opinii prawnych na życzenie Inwestora, w dowolnym zakresie związanym z przygotowywaniem procesu inwestycyjnego

 

Gwarantujemy  kompleksową i wielopłaszczyznową ocenę zagadnień oraz propozycje rozwiązania każdego problemu.

Znajdujemy najlepsze  rozwiązania, które gwarantują sukces i satysfakcję naszych Klientów.