Komunikacja społeczna

Kompleksowe działania za pomocą dedykowanych narzędzi

Przeprowadzamy kompleksowe i profesjonalne działania mające na celu zmianę nastawienia
i reakcji lokalnych społeczności do nowych inwestycji energetycznych.

 

Co oferujemy?

 • Wyznaczenie oraz analizę otoczenia inwestycji i grup docelowych w zakresie:
  1. otoczenia społecznego,
  2. instytucji, organizacji oraz innych podmiotów o znaczeniu priorytetowym.

 • Zdefiniowanie mapy konfliktów w odniesieniu do grup społecznych w zakresie:

  1. umiejscowienia terytorialnego względem planowanej inwestycji,
  2. określenia profili grup społecznych,
  3. identyfikacji lokalnych liderów opinii,
  4. przygotowania scenariuszy zarządzania możliwymi konfliktami.
  5. określenia, dla poszczególnych grup, narzędzi prowadzenia komunikacji społecznej oraz przekazów stosowanych w komunikacji.

 • Monitoring komunikacyjny prowadzonej inwestycji w zakresie:

  1. monitoringu informacji o inwestycji,
  2. monitoringu otoczenia społecznego inwestycji.

 • Dedykowane, dobrane do potrzeb narzędzia komunikacji

  1. Foldery i informatory
  2. Strona internetowa inwestycji
  3. Punkty informacyjne na terenie gminy
  4. Spotkania i debaty publiczne
  5. Kontakty ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi (np. ekologicznymi)
  6. Współpraca z mediami
  7. Monitoring mediów
  8. Konsultacje społeczne
  9. Opracowanie programu akcji społecznych na terenie gminy
  10. Przygotowanie filmu edukacyjnego o inwestycji