Planistyka

Zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględnienie inwestycji w aktach planistycznych przegotowywanych przez samorządy różnego szczebla jest bardzo istotnym etapem jej przygotowania.

Zgodność planowanej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją planistyczną jest zawsze sprawdzana na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę – wszelkie wątpliwości w tym zakresie mogą przyczynić się do trudności w jego uzyskaniu. Dlatego zatrudniamy wykształconych i doświadczonych specjalistów w zakresie planistyki. Dzięki ich pracy możesz być pewien, że realizacja Twojego przedsięwzięcia również w tym aspekcie będzie przebiegała profesjonalnie i sprawnie.
 

Co oferujemy?

  • Analizę obowiązujących aktów planistycznych i identyfikację konieczności ich zmiany lub powstania nowych
  • Nadzór nad procesem uzyskiwania decyzji planistycznych, uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
  • Analizę projektów aktów planistycznych i zgłaszanie stosownych wniosków i uwag
  • Współpracę z wykonawcami planów i analiz planistycznych
  • Współpracę z wykonawcami w zakresie analiz przyrodniczych (ekofizjografie, prognozy oddziaływania na środowisko)