Pozyskiwanie gruntów

Doświadczenie i kompleksowa obsługa.

Zapewniamy pełną obsługę związaną z zabezpieczeniem gruntów. Nasi doświadczeni pracownicy terenowi od lat zajmują się pozyskiwaniem terenów w celu realizacji projektów infrastrukturalnych.

 

Co oferujemy?

  • Wytypowanie konkretnych nieruchomości, które wymagają zabezpieczenia na potrzeby budowy oraz późniejszego przesyłu
  • Identyfikację właścicieli określonych gruntów oraz nawiązanie kontaktu
  • Negocjacje warunków umowy udostępnienia gruntów
  • Zawarcie stosownych umów w formie notarialnej
  • W przypadku niemożności pozyskania gruntów na podstawie umów cywilno-prawnych – przygotowanie wniosków w sprawie administracyjnego zabezpieczenia budowlanego prawa do gruntu oraz prawa przesyłu i późniejszą koordynację postepowań administracyjnych oraz sądowych.

 

Administracyjne zabezpieczanie gruntów traktujemy jako ostateczność. Gwarantujemy bardzo wysoką skuteczność pozyskania nieruchomości w wyniku umów cywilno-prawnych.