Przygotowanie inwestycji energetycznych

Pełna obsługa związana z zabezpieczeniem gruntów.

Gwarantujemy bardzo wysoką skuteczność pozyskania nieruchomości w wyniku umów cywilno-prawnych.

 

Przed realizacją wykonujemy analizy środowiskowe i wnioski w postępowaniach administracyjnych zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór ekspercki.

Po realizacji natomiast na życzenie Inwestora wykonujemy monitoringi i analizy.

 

W zakresie planistyki prowadzimy analizy obowiązujących aktów planistycznych oraz identyfikację konieczności ich zmiany lub powstania nowych. Nadzorujemy analizę projektów, aktów planistycznych i zgłaszanie stosownych wniosków i uwag. W ramach współpracy utrzymujemy kontakt z wykonawcami planów planistycznych oraz wykonawcami analiz przyrodniczych.

Finalnym etapem przygotowania inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy. W tym zakresie przygotowujemy projekty budowlane oraz nadzorujemy pozyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę zgodnie
z wykonanymi projektami i wymogami, co umożliwia szybkie i bezproblemowe przygotowanie inwestycji.

 

Powodzenie inwestycji naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

Dlatego oferujemy również przeprowadzenie kompleksowych działań mających na celu zmianę nastawienia oraz reakcji lokalnych społeczności na nowe rozwiązania energetyczne. Organizujemy kampanie informacyjne, a także utrzymujemy ścisły kontakt ze stowarzyszeniami czy organizacjami społecznymi, prowadząc konsultacje i starając się zapobiec wszelkim możliwym napięciom społecznym.

Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą obsługi procesu przygotowania inwestycji energetycznych.

 

 

kafelkowatosci_grunty

Pozyskiwanie gruntów

Doświadczenie i kompleksowa obsługa.

kafelkowatosci_4_srodowisko

Środowisko

Przygotowanie dokumentacji eksperckiej.

kafelkowatosci_planistyka

Planistyka

Zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.

kafelkowatosci_pozw_bud

Pozwolenia budowlane

Przygotowanie, nadzór, realizacja.