Środowisko

Przygotowanie dokumentacji eksperckiej.

Zapewniamy pełną obsługę związaną z procesem pozyskania decyzji administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami przyrodnikami mogącymi wykonać dowolne opracowanie i studium. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji eksperckiej na potrzeby postępowań administracyjnych (np. raporty o oddziaływaniu na środowisko) oraz współpracy z organami administracji różnego szczebla.

 

Co oferujemy?

  • Wykonanie przedrealizacyjnych analiz przyrodniczych (m.in.: monitoring ornitologiczny, monitoring chiropterologiczny, inwentaryzacja florystyczna, inwentaryzacja herpetologiczna, inwentaryzacja entomologiczna, inwentaryzacja siedlisk, inwentaryzacja dendrologiczna)
  • Wykonanie kameralnych analiz w zakresie ochrony środowiska takich (m.in.: analiza akustyczna, analiza emisyjna, analiza pól elektromagnetycznych)
  • Przygotowanie studiów i analiz z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (m.in.: karty informacyjne przedsięwzięć, raport o oddziaływaniu na środowisko)
  • Przygotowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zdobycie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, przeniesienie gatunków podlegających ochronie, przeniesienie siedlisk chronionych, zniszczenie siedlisk bądź stanowisk gatunków chronionych oraz koordynowanie postępowań administracyjnych, a także uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz rozprawach administracyjnych otwartych dla społeczeństwa

 

Prowadzimy nadzór ekspercki w trakcie realizacji inwestycji, a także wykonujemy wszelkie monitoringi i analizy po jej zakończeniu.