ZAPYTANIA AKTUALNE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oprogramowania (Dnia 17.11.2015 wprowadzone zostały zmiany. ZOBACZ) – ZAKOŃCZONE dnia 20.11.2015

 

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – UNIEWAŻNIONO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn i urządzeń. Na pytania dotyczące poniższych zapytań ofertowych odpowiadamy tylko drogą mailową – adres e-mail: iwona.barud@varso.com.pl.

Zapytanie ofertowe nr 1 (dotyczy nowych maszyn)

Zapytanie ofertowe nr 2 (dotyczy nowych maszyn)

Zapytanie ofertowe nr 3 (dotyczy nowych maszyn)

Zapytanie ofertowe nr 4 (dotyczy wózka widłowego – nowego lub używanego)

 

Wsparcie w ramach dużego bonu:

Zapytanie ofertowe dot. wniosku o wsparcie ze środków krajowego programu Wsparcie w ramach dużego bonu

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:

Zapytanie ofertowe na wdrożenie ISO